【Dance in Attitude - OPEN DAY Party 🎉】

Dance in Attitude 一歲啦!!!Dance in Attitude 生日咁大件事又點可以無慶祝活動呢?

為慶祝本校一週年,本校將會舉辦 OPEN DAY 🎉!本校誠意邀請大家出席本校 OPEN DAY🎊🎊🎊

日期:三月十六日 ( 星期六 )

時間:下午一點 至 三點

地點:元朗光華廣場 4 樓 407- 409室

(唔好去錯十樓啦❗️❗️❗️)


Open Day 當日流程

1:00 學校開放

⬇️

1:15 學校開幕儀式

⬇️

1:25 小型頒獎典禮

⬇️

1:40 小表演

⬇️

1:45 大食會開始