【Dance in Attitude 月刊 - 六月號】六月份過後,大家係唔係準備緊過自己的amazing summer 呢?。Dance in Attitude 將會推出暑期課程及優惠比大家,比家長們可以為小朋友準備好一個開心充實的暑假啦!

請大家繼續多多支持本校,亦可以 subscribe 埋個Channel !!!Cammy.C


⬆⬆ ⬆⬆⬆⬆ ⬆