top of page

【Dance in Attitude 月刊 - 六月號】六月份過後,大家係唔係準備緊過自己的amazing summer 呢?。Dance in Attitude 將會推出暑期課程及優惠比大家,比家長們可以為小朋友準備好一個開心充實的暑假啦!

請大家繼續多多支持本校,亦可以 subscribe 埋個Channel !!!Cammy.C


⬆⬆ ⬆⬆⬆⬆ ⬆


另外如果大家錯過六月的事情,大家現在可以睇下本校的月刊『六月號』了解更多本校發佈過的消息及事情啦!


 

Dance in Attitude 最新推出暑期課程

【暑期課程 - 芭蕾舞暑期體驗班】